Carbó Mineral

Com el seu nom indica, és el carbó provinent de les mines

 

Entre els més importants podem destacar l’antracita, la hulla de Fragua, lignit i la turba, ordenats de major a menor qualitat. No es considera biomassa per ser altament contaminant i encara que actualment el seu ús ha vingut perdent importància per l’auge del petroli i els derivats de la biomassa, es continua utilitzant a nivell industrial.

El Mineral

Utilitzat principalment com combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic en calderes industrials i per la obtenció de la electricitat en les centrals termoelèctriques.

Carbó de coc

Es tracta d’un carbó especial provinent d’aquest combustible – coc – i per això s’elabora en la destil·leria.

A diferència del carbó vegetal, resisteix temperatures molt altes i és importantíssim  en la industria siderúrgica. El podem trobar en diferents granulometries com la galleta, galletilla, granza, grancilla i és molt utilitzar per la calefacció d’habitatges i granges, ja que la seva combustió no produeix fum i es menys contaminant. Es considera l’últim rendiment del petroli i es composa entre un 90-95% de carbono, i en quantitats menors, nitrogen, oxigen, sofre e hidrogen. 

És porós i de color negre gris metàl·lic. S’utilitza en grans quantitats  en alts forn per l’elaboració de ferro aprofitant de las següents reaccions químiques.

Carbó
de coc

Carbó
Coc metal·lúrgic

Carbó
Hulla de Fragua

Carbó
Antracita

Per a més informació :

Contacte

Carrer Serrat del Vent, 38, 08211
Castellar del Vallès, Barcelona
Telèfons

93 714 55 64

Via E-mail: ponc@carbonsponc.com